مکالمات روزمره انگلیسی با بچه ها

مکالمات روزمره انگلیسی با بچه ها : یکی از تمریناتی که برای آموزش مکالمه  زبان انگلیسی به کودکان در خانه می باشد ، استفاده از مکالمات روزمره با بچه ها می باشد . اما موضوعی شاید ذهن اکثر والدین را به خود مشغول کرده باشد این باشد که این مکالمه ها باید شامل چه جملاتی باشد و به چه صورت باشد که علاوه بر اینکه طبق توانایی زبان بچه ها باشد به همان میزان هم کاربردی باشد و باعث پیشرفت توانایی مکالمات کودکان باشد .

در این مقاله تعدادی از مکالمات روزمره انگلیسی با بچه ها را در اختیار شما قرا می دهیم تا والدین بتوانند با استفاده ار انها قدرت و توانایی مکالمه زبان انگلیسی بچه های خود را افزایش دهند.

مکالمه های روزمره انگلیسی با بچه ها

مکالمات روزمره انگلیسی با بچه ها

 

مکالمات روزمره انگلیسی با بچه ها که هم کاربردی باشد و هم باعث پیشرفت توانایی های کودکان باشد به شرح ذیل می باشد :

Questions About The Previous Week

What did you do this week?
What was something fun you did this week?
What was something you had to do this week that you didn’t care for?
Did you see anyone this week that you haven’t seen for a while?
Did you go visit anyone this week?
Did anyone come to visit your house this week?
Do you have any exciting stories to tell from the past week?

Questions About Their Family

How many brothers and sisters do you have?
Are your brothers and sisters older or younger?
What are their names?
How do you like being a big/litter sister/brother?
What are your parents’ names?
Where does your Dad work / what does your dad do for a job?
Where does your Mom work / what does your dad do for a job?
What is your favorite thing to do as a family?
Do you have any pets?
What kind of pets do you have?
What are the names of your pets?

Questions About Them

How old are you?
When is/was your birthday?
What did you do for last birthday?
If you could have the perfect birthday party, what would it be?
What is your favorite food?
What is one thing that your Mom/Dad makes for dinner that you just can’t stand?
What is your favorite kind of ice cream?
What is your favorite kind of candy?
What is your favorite color?
What is your favorite zoo animal?
What is your favorite time of the year?
Is your bedroom decorated? How is it decorated?
Do you have to share your bedroom with anyone?
If you could receive one thing in the whole world as a present right now, what would it be?
What do you want to be when you get older? Why?
What is the silliest thing you have ever said or done?
What do you like to spend your allowance on?
What is one thing you don’t know how to do that you wish you did?

Questions About School

Where do you go to school?
What grade are you in?
Do you like the grade you are in more or less than last year?
Do you ride the bus to school?
What is your teacher’s name?
What is your favorite thing to study at school?
What are you studying in school right now in math? …language arts? ..science? ..etc?
What is your least favorite thing to study?
Do you have lots of homework to do each night?
Who is your best friend?
What do you like to play at recess?
Do you ever stay home from school sick?
When was the last time you stayed home?

Questions About Their Activities

What do you like to do for fun?
Do you play sports? Which ones?
What is your favorite position to play?
Does your team have a name?
What is your favorite thing to do on the weekend?
Do you prefer to spend your time inside or outside?
Do you like to draw? What kinds of things do you draw?
What do you do when you get home from school?
Do you like to do puzzles? What about word puzzles? …number puzzles?
Does your family go on a vacation each year?
Where does your family go on vacation?
Where is the most exciting place you have been in the past year?
Do you have a bike? What does it look like?

Questions About Cultural Things

What is your favorite TV show?
Why do you like it?
What is your favorite movie ever?
What was the last movie you saw?
Did you like it or not, and why?
What is the best toy that you have?
Do you like to read?
What is your favorite book?
What is your favorite computer game?
Do you like to play video games?
What kind of video game system do you have?
What is your favorite game to ply on the Wii, Xbox, etc?
Do you have a portable game system like a PSP or DS? Which one?
Do you like to go out to eat?
What is your favorite place to eat?
Who has the best kids’ meal toys right now?
What kind of music do you like?
What is your favorite song?
Do you like to dance?
Do you know how to play any instruments? Which one(s)?

Questions About Spiritual Things

Do you like to read your Bible?
Do you have a favorite Bible verse?
What is the funniest name in the Bible?
Do you pray to God every day?
What types of things do you pray for?
Who brings you to church (mom, dad, grandma, grandpa, etc.)?
Do you like coming to church?
When you think of God, how do you picture him?
Why do you think Jesus decided to come and die for our sins?
Do you talk to your Mom and Dad about Jesus and the Bible?
Do you tell other people about Jesus?
Who have you told about Jesus recently?

Questions About Children’s Ministry

What is your favorite thing that we do here each week?
What is your least favorite thing that we do here each week?
What have we done in the past that you would like to see again?
Do you like coming to [insert name of your children’s ministry here]? Why or why not?
If you ran children’s church, what would you do different?

آموزشگاه زبان بادبادک با توجه به شیوه آموزشی ویژه ای که دارند می توان از زبان انگلیسی را به کودکان تان با بازی و سرگرمی آموزش دهد.

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش فونیکس و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید . شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید

زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

Rate this post