آموزش متضادها در زبان انگلیسی به کودکان

آموزش کلمات متضاد همواره یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کودکان باید در هر زبانی آنها را یاد بگیرند به عنوان مثال حتی کودکان باید متوجه شوند که کدام کلمات فارسی متضاد یکدیگر هستند . آموزش متضادها در زبان انگلیسی به کودکان یکی دیگر از آموزش های مهم زبان به کودکان می باشد که در این راه والدینی که می خواهند زبان انگلیسی را به کودکان خود در سنین پایین می خواهند آموزش دهند یک چالش خواهد بود .

توجه داشته باشید که پیش از آموزش متضادها در زبان انگلیسی به کودکان خود باید صافت انگلیسی را به کودکان خود حتما آموزش داده باشید . علت این موضوع این است که کودک شما باید بداند که کلماتی مانند short و tall چه معنایی دارند و چه کاربردی دارند تا متوجه شوند که این دو کلمه معنایی متضاد با یکدیگر دارند . اگر هنوز  آموزش صفات انگلیسی به کودکان خود را شروع نکرده اید به شما پیشنهاد می کنیم با کلیک بر روی لینک زیر ، مقاله مربوط به آموزش صفات را مطالعه نمایید .

آموزش صفات انگلیسی به کودکان ( کلیک نمایید )

آموزش کلمات متضاد زبان انگلیسی به کودکان

بهترین راه برای آموزش کلمات متضاد زبان انگلیسی به کودکان این است که این کلمات را به صورت عکس یا فلش کارت و یا در هنگام بازی به آنها آموزش دهید . همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید که بهترین نوع آموزش زبان انگلیسی به کودکان ، آموزش موزیکال است چرا که کودک شما می تواند زبان انگلیسی را به همراه بازی ، شادی و سرگرمی یاد بگیرد . به شما پیشنهاد می کنیم حتما مقاله آموزش موزیکال زبان انگلیسی را مطالعه نمایید .

اموزش موزیکال زبان انگلیسی به کودکان ( کلیک کنید )

برای آموزش متضادها در زبان انگلیسی به کودکان می توانید از عکس های زیر استفاده کنید :

آموزش کلمات متضاد زبان انگلیسی به کودکان

good, bad
hart, soft
heavy, light
here, there
high, low
hot, cold
left, right
light, dark
long, short
near, far

آموزش کلمات متضاد در زبان انگلیسی

noisy, quiet
old, new
old-fashioned, modern
open, closed
right, wrong
rough, smooth
same, different
strong, weak

آموزش متضادها در زبان انگلیسی

sweet, sour
top, bottom
true,, false
young, old

آموزش کلمه های متضاد زبان انگلیسی

1-2 new – old
3-4 young – old
5-6 tall – short
7-8 long – short
9-10 large/big – small/little
11-12 fast – slow
13-14 heavy/fat – thin/skinny
15-16 heavy – light
17-18 straight – crooked
19-20 straight – curly
21-22 wide – narrow
23-24 thick-thin
25-26 dark-light
27-28 high – low
29-30 loose-tight
31-32 good – bad
33-34 hot-cold
35-36 neat – messy
37-38 clean – dirty
39-40 soft-hard
41-42 easy – difficult/hard
43-44 smooth – rough
45-46 noisy/loud – quiet
47-48 married – single

 

آموزش کلمات متضاد زبان انگلیسی برای کودکان

49-50 rich/wealthy – poor
51-52 pretty/beautiful – ugly
53-54 handsome – ugly
55-56 wet – dry
57-58 open – closed
59-60 full-empty
61-62 expensive – cheap/inexpensive
63-64 fancy-plain
65-66 shiny-dull
67-68 sharp – dull
69-70 comfortable – uncomfortable
71-72 honest – dishonest

پیشنهادی که به شما داریم این است که اگر سن کودک شما در بازه 3 تا 7 سال می باشد بهتر است که کودکتان را در آموزشگاه های زبان انگلیسی مختص کودکان ثبت نام نمایید.

حال میخواهیم یک اموزشگاه زبان معتبر ویژه کودکان غرب تهران معرفی کنیم.

به جرات می توانیم بگوییم بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران آموزشگاه زبان بادبادک است که ویژه کودکان و نوجوانان می باشد. این آموزشگاه در دو شعبه مختلف در مناطق ۵ و ۲۲ واقع شده است. با توجه به محیط آموزشی کهآموزشگاه زبان کودک بادبادک فراهم آورده کودکان شما می توانند در کنار مربیان مهربان و دلسوز و در محیطی کاملاً کودکانه و در حین بازی با وسیله های مختلف زبان انگلیسی را آموزش ببینند.

Rate this post