Posts Tagged "لیست کتاب داستان انگلیسی سطح استارتر"

4جولای2020

داستان انگلیسی لاک پشت و خرگوش برای کودکان + ترجمه ، داستانی است که ما در این مقاله به آن میپردازیم . همراه ما باشید .

کودکان همیشه طرفدار پروباقرص داستان ها هستند ، داستان و قصه ها یکی از بهترین راه های تقویت زبان انگلیسی کودکان و همچنین یکی از راه های آشنا شدن گوش و ذهن کودک به انگلیسی است .

 

داستان انگلیسی لاک پشت و خرگوش برای کودکان + ترجمه

 

داستان انگلیسی لاک پشت و خرگوش برای کودکان + ترجمه

The Tortoise and the Hare

A speedy hare lived in the woods. She was always bragging to the other animals about how fast she could run. The animals grew

tired of listening to the hare. So one day, the tortoise walked slowly up to her and challenged her to a race. The hare howled with laughter. “ Race you ? I

can run circles around you!” the hare said. But the tortoise didn’t budge. “OK, Tortoise. You want a race? You’ve got it! This will be a piece of cake.” The

animals gathered to watch the big race. A whistle blew, and they were off. The hare sprinted down the road while the tortoise crawled away from the

starting line

The hare ran for a while and looked back. She could barely see the tortoise on the path behind her. Certain she’d win the race, the hare decided to rest

under a shady tree. The tortoise came plodding down the road at his usual slow pace. He saw the hare, who had fallen asleep against a tree trunk. The

tortoise crawled right on by. The hare woke up and stretched her legs. She looked down the path and saw no sign of the tortoise. “I might as well go win

this race,” she thought. As the hare rounded the last curve, she was shocked by what she saw. The tortoise was crossing the finish line! The tortoise had

won the race! The confused hare crossed the finish line. “Wow, Tortoise,” the hare said, “I really thought there was no way you could beat me.” The tortoise

 ! smiled. “ I know. That’s why I won

داستان انگلیسی لاک پشت و خرگوش برای کودکان + ترجمه

 

ترجمه انگلیسی داستان لاک پشت و خرگوش به انگلیسی 

لاکپشت و خرگوش

خرگوشی چابک در جنگل زندگی میکرد. او همیشه درباره سرعت دویدنش برای حیوانات دیگر لاف میزد. حیوانات از گوش دادن به حرفهای خرگوش خسته شده بودند. به

همین خاطر روزی از روزها لاکپشت آرام آرام پیش او رفت و او را به مسابقه دعوت کرد. خرگوش با خندهای فریاد زد. خرگوش گفت: با تو مسابقه بدم؟ من تو رو به راحتی

میبرم! اما نظر لاکپشت عوض نشد. باشه لاکپشته. پس تو می خوای مسابقه بدی؟ باشه قبوله. این واسه من مثه آب خوردنه. حیوانات برای تماشای مسابقه بزرگ

جمع شدند. سوتی زدند و آنها مسابقه را شروع کردند. خرگوش مسیر را با حداکثر سرعت میدوید درحالیکه لاکپشت به کندی از خط شروع مسابقه دور میشد. خرگوش

مدتی دوید و به عقب نگاه کرد. او دیگر نمیتوانست لاکپشت را پشت سرش در مسیر ببیند. خرگوش که از برنده شدن خود مطمئن بود تصمیم گرفت در سایه ی یک درخت

کمی استراحت کند. لاکپشت با سرعت همیشگیاش آهسته آهسته از راه رسید. او خرگوش را دید که کنار تنه ی درختی به خواب رفته است. لاکپشت درست از کنارش

رد شد. خرگوش از خواب بیدار شد و پاهایش را کش و قوسی داد. مسیر را نگاه کرد و اثری از لاکپشت ندید. با خودش فکر کرد من باید برم و این مسابقه رو هم برنده

بشم. وقتی خرگوش آخرین پیچ را رد کرد، ازآنچه میدید تعجب کرد. لاکپشت داشت از خط پایان رد میشد! لاکپشت مسابقه را برد!

خرگوش سردرگم از خط پایان رد شد. خرگوش گفت: وای لاکپشته، من واقعاً فکر نمیکردم تو بتونی منو ببری. لاکپشت لبخندی زد و گفت: می دونم. واسه همین بود که

من برنده شدم!

 

داستان انگلیسی لاک پشت و خرگوش برای کودکان + ترجمه

 


مطالب پیشنهادی :

داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز برای کودکان 

+

داستان جوجه اردک زشت به انگلیسی با ترجمه 

+

داستان انگلیسی خروس، اردک و پری دریایی برای کودکان + ترجمه


می خواهیم یک آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران به شما معرفی کنیم. آموزشگاه زبان بادبادک یکی از بهترین آموزشگاه های ویژه کودکان در غرب تهران است.

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید .

شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

از ویژگی های مثبت این آموزشگاه دسترسی آسان و  وجود مربی های باتجربه و محیطی بسیار جذاب است. اگر تا بحال آموزشگاه زبان بادبادک را ندیده اید به شما توصیه می‌کنیم تا با ادرس های گفته شده مراجعه کنید و محیط  آموزشگاه و شیوه تدریس را خودتان مشاهده کنید و یا با تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت کنیم.

 

 

23ژوئن2020

داستان ها همیشه در بین کودکان پر طرفدار بوده است . ما در این مقاله در ادامه ی داستان های ارائه شده به داستان کوتاه انگلیسی بلبل فلورانس + ترجمه میپردازیم.

قصه ی شب برای همه آشناست و یادآور روزها و شب های خوب کودکی است ، همانطور که میدانید و در مقاله های قبلی ذکر کرده ایم بهترین روش آموزش زبان انگلیسی به کودکان زیر 6 سال به صورت غیر مستقیم است ! خواندن قصه ی شب به زبان انگلیسی برای کودک ایده ی بسیار خوبیست .

شما با این روش هم کودک را در ساعات پایانی شب به آرامش دعوت میکنید هم ذهن او را با کلمات و جملات انگلیسی آشنا میکنید .

 

 

داستان کوتاه انگلیسی بلبل فلورانس + ترجمه

 

Florence Nightingale

Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich and they had two homes in Britain as well as servants. Florence was an unusual young woman for her time because she didn’t want to go to parties and get married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn’t want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her. In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it. In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help. Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying. At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp and the soldiers called her ‘The lady with the lamp’. When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal

called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honour

 

فلورانس نایتینگل پرستاری بود که در قرن 19 جان انسان های زیادی را نجات داد . نام او از نام شهری به نام 19فلورانس نایتینگل گرفته شده بود .

خانوادهاش 1818فلورانس در ایتالیا گرفته شده بود؛ شهری که والدینش پس از ازدواج در سال ثروتمند بودند و در انگلستان دو خانه و همچنین خدمتکار داشتند. فلورانس در زمانهی خود زنی غیرعادی بود چون نمیخواست به مهمانی برود و ازدواج کند. او میخواست پرستار شود و به مردم کمک کند. خانوادهاش نمی خواستند او پرستار شود چون در آن زمان بیمارستانها مکان های به آلمان رفت و تمامی فنون پرستاری را 1851کثیف و هولناکی بودند. آنها نگران او بودند. فلورانس در ستتال آموخت. کار سختی بود ولی او عاشق این کار بود.

سربازان بریتانیایی بسیاری به جنگ کریمه رفتند. بیمارستانهای ارتش مملو از مردان مجروح 1854در سال بود، اما هیچ پرستاری وجود نداشت و مردان بسیاری جانشان را از دست دادند. فلورانس و گروهی از پرستاران به کمک رفتند. ساعت در روز کار کرد تا بیمارستان ارتش را به محلی پاکیزهتر و امنتری تبدیل کند. او برای مردان 20فلورانس غذای تازه میآورد، تختهای بیمارستان را تمیز میکرد و از باند تمیز برای سربازان استفاده میکرد. خیلی زود تعداد مرگ و میر سربازان پائین آمد. شبها، فلورانس در محوطه بیمارستان قدم میزد. او با سربازان زخمی گفتگو میکرد و به آنها کمک می کرد برای خانواده هایشان نامه بنویسند. او چراغی با خود می آورد و سربازان او را بانوی چراغ به دست نامیده بودند. وقتی فلورانس به انگلستان بازگشت ، مردم به دلیل کار شتگفتانگیزش در جنگ کریمه، او را بانوی قهرمان نامیدند. ملکه ویکتوریا نامه ی تشکری برایش نوشتتت. او همچنان به کار سخت بهبود بیمارستانها در بریتانیا ادامه داد و مدالی با عنوان نشان شایستگی دریافت نمود. او اولین زنی بود که این افتخار نصیبش می شد.

 


مطالب پیشنهادی :

داستان کوتاه انگلیسی تکه طلا برای کودکان

+

داستان کوتاه انگلیسی قلم موی سحرآمیز برای کودکان


می خواهیم یک آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران به شما معرفی کنیم. آموزشگاه زبان بادبادک یکی از بهترین آموزشگاه های ویژه کودکان در غرب تهران است.

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید .

شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

از ویژگی های مثبت این آموزشگاه دسترسی آسان و  وجود مربی های باتجربه و محیطی بسیار جذاب است. اگر تا بحال آموزشگاه زبان بادبادک را ندیده اید به شما توصیه می‌کنیم تا با ادرس های گفته شده مراجعه کنید و محیط  آموزشگاه و شیوه تدریس را خودتان مشاهده کنید و یا با تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت کنیم.

29فوریه2020

داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط

 

آموزش زبان انگلیسی از روش های مختلفی صورت میگیرد. یکی از این روش ها استفاده از کتابهای داستان است.

اما در این روش نکاتی هست که شما باید رعایت کنید:

داستان باید مناسب سطح زبانی خودتان باشد (از طریق شرکت در آزمون تعیین سطح)

داستان باید جذاب باشد تا توجه شما را به خود جلب کند.

اگر میخواهید از داستان ها برای آموزش زبان انگلیسی به کودکتان استفاده کنید ، توجه داشته باشید که داستان سرشار از تصاوری کودکانه باشد تا توجه کودکتان را جلب کند.

ما در این مقاله داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط را قرار میدهیم اما به شما عزیزان چند توصیه داریم :

اگر قصد آموزش زبان انگلیسی به کودکانتان در منزل را دارید توجه داشته باشید که این مساله گاها شاید به ضرر شما باشد. زیرا درصورت عدم رعایت قوانین لازمه ممکن است کودکتان از زبان انگلیسی دلزده شود و دیسگر نتوانید او را برای آموزش متقاعد کنید. اگر میخواهید اصول و قواعد آموزش زبان به کودکان در منزل را بدانید وارد لینک زیر شوید:

 

آموزش زبان به کودکان در منزل

 

اما حال نمونه داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط را برایتان قرار میدهیم.

داستان کوتاه انگلیسی سطح متوسط

 

1)

The Bachelor’s Lesson

A keen young bachelor had finished his studies at the university. As soon as he had received his diploma, he asserted to everyone he met that he was the smartest person in town.

“I excel at everything I study,” he said, bragging about his knowledge. “I’ve mastered calculus and physiology. I even understand the great theoretical teachings of science, such as relativity. There is nothing that I don’t know. Whether it’s the movements of celestial objects, like planets and stars, or how to harness the power of radioactive substances, I know everything.”

But actually, there was something the bachelor did not know. Though his analytic abilities were great, he failed to notice he was missing something very important in his life.

One day while walking through town, the bachelor witnessed a collision between two cars. Both drivers appeared to be injured, but the scholar only stood and watched.

He thought to himself, “Those idiots should have been more alert. They really must not be very competent.” He never thought the drivers needed help.

“Please help me,” said the female driver in a weak voice. “Help me, too,” said the male driver. “I’m hurt and can’t move.”

Suddenly the bachelor realized he was the only person near the accident. He quit thinking and ran to help the drivers. He carefully helped them out of their vehicles and then called an ambulance.

The drivers were saved, and the bachelor felt the best he had in his entire life. Studying mythology, sociology, and geology didn’t give him this wonderful feeling. It was the act of helping others, not his cognitive skills, that gave him this great feeling.

He had learned an important lesson. He learned that intellect isn’t everything; being helpful is just as important. “Having only a brain is not enough,” he thought. “You must also have a heart.”

 

2)

 

برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.
In the middle of the ocean, there is a small island shaped like an arc.

در دل اقیانوس جزیره کوچکی به شکل کمان وجود دارد.

Here, monkeys play on the beach and in the trees.

در اینجا، میمونها در ساحل و روی درختان بازی می کنند.

But how did the monkeys get there?

اما میمونها چطور به اینجا آمده اند؟

Once, an English admiral was exploring Africa when he found hundreds of monkeys.

روزی دریاسالاری در حال اکتشاف آفریقا بود که صدها میمون پیدا کرد.

The admiral’s character was mean.

این دریاسالار آدم پستی بود.

He thought, “I could sell these monkeys and become very rich!

او با خودش فکر کرد که ” این میمونها را بفروشم و پولدار شوم!

I’m going to take them to England.”

آنها را به انگلستان خواهم برد.”

So the admiral set traps to catch the monkeys.

به همین دلیل چندین دام نهاد تا میمونها را بگیرد.

He put stakes in the ground, tied string around them and made loops in the string.

او در زمین تیرکهای ( میخ چوبی) فرو کرد و دور آنها را با نخ بست و داخل نخ ها حلقه هایی ایجاد کرد.

When the monkeys ran through the forest, their feet got caught in the loops, and they couldn’t escape.

میمونها موقع دویدن در جنگل، پایشان داخل حلقه ها می رفت و نمی توانستند فرار کنند.

Then the admiral put the monkeys in cages on his ship and sailed away.

سپس آن دریاسالار میمونها را در قفس انداخت و سوار کشتی کرد و رفت.

The cages were small and uncomfortable.

قفسها کوچک و آزار دهنده بودند.

There was no soft hay for the monkeys to sleep on.

کاه نرمی وجود نداشت که میمونها روی آن بخوابند.

Instead, they slept on branches with sharp thorns that cut into the monkeys’ flesh.

در عوض، ناچار بودند روی شاخ و برگهای تیغ دار بخوابند که در تنشان فرو می رفت.

For dinner, he gave them tiny pieces of sour grapefruit to eat.

او برای شام به آنها گریپ فروتهای ترش می داد.

The monkeys grew hungry and weak.

میمونها گرسنه و ضعیف شدند.

But one day, the admiral hired a new steward.

اما یک روز، دریاسالار یک مهماندار جدید استخدام کرد.

He was a kind man with a good conscience.

او مرد مهربان و با وجدانی بود.

He was horrified to see the thin monkeys in the cages.

او از دیدن میمونهای ضعیف داخل قفس شوکه کرد.

So one night he let them out.

بنابراین یک شب آنها را آزاد کرد.

The monkeys ran and played all over the ship!

میمونها فرار کردند و شروع به بازی در ساسر کشتی کردند.

They attacked the admiral and the steward and ate their food.

آنها به دریاسالار و مهماندار کشتی حمله کردند و غذاهایشان را خوردند.

They completely wrecked the ship.

آنها کشتی را داغون کردند.

One monkey ran into a kerosene lamp, and it fell over.

یکی از میمونها به یک چراغ نفتی برخورد کرد و چراغ افتاد.

The ship caught fire and began to sink!

کشتی آتش گرفت و شروع به غرق شدن کرد.

The whole crew was lost except for the monkeys.

همه خدمه کشتی ناپدید شدند به جز میمونها.

After the accident, the monkeys jumped onto a raft.

بعد از این حادثه، به داخل یک کلک پریدند.

They floated away from the fiery blaze of the ship.

آنها از آتش شعله ور کشتی دور شدند.

In the morning, they saw a little island in the distance.

هنگام صبح، از دور جزیره کوچکی را دیدند.

The monkeys used a piece of wood as a paddle, and they went toward it.

میمونها از یک تکه چوب بجای پارو استفاده کردند و به سمت جزیره رفتند.

They found the island shaped like an arc.

آنها جزیره ای کمانی شکل پیدا کردند.

They felt so happy to find a new home, and they still live there today.

آنها بابت پیدا کردن خانه ای جدید خیلی خوشحال بودند و هنوز تا به امروز در آنجا زندگی می کنند.

 


می خواهیم یک  آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران به شما معرفی کنیم. آموزشگاه زبان بادبادک یکی از بهترین آموزشگاه های ویژه کودکان در غرب تهران است.

آموزشگاه تخصصی زبان کودک بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین زبان آموزان 3 تا 7 سال و 7 تا 14 سال را برای شرکت در آزمون های تافل و اخذ مدرک زبان انگلیسی تافل TOEFL برای کودکان ، آماده می نماید .

شیوه آموزشی که بادبادک را به نوعی بهترین آموزشگاه زبان کودکان در تهران نموده است و این موسسه از آن استفاده می کند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا 14 سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی و یا در سنین 7 تا 14 سال باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.

از ویژگی های مثبت این آموزشگاه دسترسی آسان و  وجود مربی های باتجربه و محیطی بسیار جذاب است. اگر تا بحال آموزشگاه زبان بادبادک را ندیده اید به شما توصیه می‌کنیم تا با ادرس های گفته شده مراجعه کنید و محیط  آموزشگاه و شیوه تدریس را خودتان مشاهده کنید و یا با تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت کنیم.

13جولای2019

سوال بسیاری از افراد این است که در ابتدای کار چه کتابی را باید برای اموزش زبان انگلیسی بخوانند ؟ یعنی میخواهند نام کتاب داستان انگلیسی سطح استارتر را بدانند . ما در این مقاله میخواهیم لیست کتاب داستان انگلیسی سطح استارتر را برای کودکان و بزرگسالان معرفی کنیم . شما عزیزان میتوانید این کتاب ها را به صورت pdf یا مقالات صوتی دانلود کنید. یکی از راه های تقویت زبان انگلیسی ، کتاب خواندن است از همین رو شما نیز میتوانید آموزش زبان انگلیصسی را با خواندن کتاب آغاز کنید.
یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی استفاده از کتاب های داستان سطح بندی شده می‌ باشد که گام به گام توانایی خواندن و شنیداری مخاطب را تقویت می‌کند. این روش در حقیقت زبان انگلیسی را با استفاده از ساختار زبانی آموزش می‌دهد و مانند یک شهروند عادی انگلیسی زبان که از کودکی گام به گام زبان مادری خود را فرا می گیرد، عمل می کند.

دانلود کتاب داستان انگلیسی سطح استارتر

دانلود کتاب داستان انگلیسی سطح استارتر

لیست کتاب های زیر برای سنین بزرگتر در سطح استارتر قرار دارد:
Marcel and the White Star
The Best American Short Stories Of The Century،
Harcourt-Leveled Readers
The Black Cat – Reading and Training
کتاب های Password Readers
مجموعه Story Teller
Oxford Bookworms Library
Mac Millan Readers
oxford read and discover
Scholastic Publishing
Express Publishing Readers

لیستی که در ادامه مطلب قرار میدهیم ، کتابهای خوب و پرطرفدار برای کودکان جهت آموزش زبان انگلیسی میباشد.

کتاب انگلیسی کودکان آشپز تازه کار Cookie Rookie
کتاب انگلیسی کودکان get ready
کتاب انگلیسی کودکان my body
کتاب انگلیسی کودکان the party
کتاب صوتی تصویری مهمانی (the party)
کتاب انگلیسی کودکان the city
کتاب انگلیسی کودکان i can nap
کتاب انگلیسی کودکان American Family and Friends
کتاب انگلیسی کودکان Curious George
کتاب انگلیسی کودکان Giving Tree
کتاب انگلیسی کودکان Corduroy

این کتاب ها برای کودکان و برگسالانی است که به دنبال کتاب داستان انگلیسی سطح استارتر هستند. هدف از این کتاب ها اموزش زبان انگلیسی به شما عزیزان است. همچنین شما برای آموزشگاه زبانم انگلیسی میتوانید در آموزشگاه های مختلف آزمون تایین سطح شرکت کنید و پس از مشخص شدن سطح اطلاعات شما در دوره مورد نظر آموزش را آغاز کنید.

آموزشگاه زبان کودکان بادبادک
آموزش زبان انگلیسی به کودکان کار بسیار سختی است و آموزشگاه زبان کودکان بادبادک با استفاده از روش ها و شیوه های نوین این مشکل را برطرف کرده است. شیوه آموزشی که بادبادک از آن استفاده می کنند کودکان شما بدون کوچکترین استرسی میتوانند با بازی و موسیقی و روشهای مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرند و ما به شما والدین عزیز توصیه می کنیم تا کودکان خود را در سنین ۳ تا ۵ سالگی در آموزشگاه زبان ثبت نام کنید زیرا در نظر روانشناسان آموزش زبان دوم از سنین سه تا پنج سالگی باید آغاز شود زیرا کودکان در این سنین به راحتی می‌توانند لحظه خود را تقویت کرده و در آینده بسیار راحت و با تسلط بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنند.